Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Paskelbta: 2018-03-31 Atnaujinta: 2024-04-23

Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje

Potencialių prašymų iš nepriklausomų šilumos gamintojų dėl šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo UAB „Skuodo šiluma“ nėra gavusi. 

2024 metai:

Sausio mėnuo

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2023 m. lapkričio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1 – 1 729,615 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 61,070 MWh.

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

Katilinė Nr.1

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

Katilinė Nr.3

108

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90


Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės


2024 m.  sausio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2024 m sausio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,43

Katilinė Nr.3

4,96

Vasario mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2024 vasaris

2024 kovas

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

Katilinė Nr.1

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

Katilinė Nr.3

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2024 vasaris

2024 kovas

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2024 m. gruodžio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1 – 2130,77 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 75,93 MWh. 

2024 m.  vasario mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2024 m vasario mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,50

Katilinė Nr.3

4,53

 

Kovo mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2024 kovas

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

2025 vasaris

Katilinė Nr.1

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

Katilinė Nr.3

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2024 kovas

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

2025 vasaris

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2024 m. sausio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1 – 2543,42 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 91,71 MWh.

 

2024 m.  kovo mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2024 m kovo mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,49

Katilinė Nr.3

4,24

Balandžio mėnuo

2024 m.  balandžio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2024 m balandžio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,38

Katilinė Nr.3

4,26

 

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh.

Katinės

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

2025 vasaris

2025 kovas

Katilinė Nr.1

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

2200

Katilinė Nr.3

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100

90

 

Naudojamo  kuro struktūra

Katinės

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

2025 vasaris

2025 kovas

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2024 m. vasario mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1 – 1835,85 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 64,22 MWh.
Gegužės mėnuo

 

2024 m.  gegužės mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2024 m gegužės mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,11

Katilinė Nr.3

4,03

 

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh.

Katinės

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

2025 vasaris

2025 kovas

2025 balandis

Katilinė Nr.1

100

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

2200

1250

Katilinė Nr.3

5

0

0

0

0

40

60

90

108

100

90

55

 

Naudojamo  kuro struktūra

Katinės

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

2024

gruodis

2025 sausis

2025 vasaris

2025 kovas

2025 balandis

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2024 m. kovo mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1 – 1596,831 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 –   57,087 MWh.

2023 metai:

Sausio mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

Katilinė Nr.1

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

Katilinė Nr.3

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108


Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2022 m. gruodžio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 2448,314 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 73,979 MWh.


2023 m.  vasario mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m vasario mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

4.04

Katilinė Nr.3

7.77

Vasario mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

Katilinė Nr.1

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

Katilinė Nr.3

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100


Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2023 m. sausio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 2156,596 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 62,497 MWh.


2023 m.  kovo mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m kovo mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

3,50

Katilinė Nr.3

7,14

Kovo mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

Katilinė Nr.1

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

2200

Katilinė Nr.3

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100

90

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2023 m. vasario mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1911,228 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 58,237 MWh.

 

2023 m.  balandžio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m balandžio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

3,35

Katilinė Nr.3

8,03

Spalio mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

Katilinė Nr.1

1000

1900

2160

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

Katilinė Nr.3

40

60

90

108

100

90

60

0

0

0

0

0

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2023 spalis

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

2023 m.  spalio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m spalio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,04

Katilinė Nr.3

5,94

Lapkričio mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

Katilinė Nr.1

1900

2160

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

Katilinė Nr.3

60

90

108

100

90

60

0

0

0

0

0

40

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2023 lapkritis

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

 

2023 m.  lapkričio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m lapkričio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,30

Katilinė Nr.3

4,69

Gruodžio mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2023 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

Katilinė Nr.1

2160

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

Katilinė Nr.3

90

108

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2023 gruodis

2024 sausis

2024 vasaris

2024 kovas

2024 balandis

2024 gegužė

2024 birželis

2024 liepa

2024 rugpjūtis

2024

 rugsėjis

2024 spalis

2024 lapkritis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2023 m. spalio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1 – 868,672 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 30,453 MWh. 

2023 m.  gruodžio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m gruodžio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,14

Katilinė Nr.3

4,69

2022 metai:

Sausio mėnuo

2022 m.  sausio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katilinės

2022 m sausio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,78

Katilinė Nr.3

3,28

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

Katilinė Nr.1

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

Katilinė Nr.3

108

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

 

Vasario mėnuo

2022 m.  vasario mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2022 m vasario mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,79

Katilinė Nr.3

3,66


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2021 m. gruodžio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 2604,94 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 –   98,40  MWh.


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

Katilinė Nr.1

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

Katilinė Nr.3

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Kovo mėnuo

2022 m.  kovo mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2022 m kovo mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,70

Katilinė Nr.3

3,92

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2022 m. sausio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 2409,2 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 83,3  

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

Katilinė Nr.1

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

Katilinė Nr.3

90

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Balandžio mėnuo

2022 m.  balandžio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2022 m balandžio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

2,97

Katilinė Nr.3

4,36


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2022 m. vasario mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1998,9 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 70,7 MWh.


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

Katilinė Nr.1

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

2200

Katilinė Nr.3

60

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100

90

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Gegužės mėnuo

2022 m.  gegužės mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2022 m gegužės mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

3,03

Katilinė Nr.3

5,51


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2022 m. kovo mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1920,2 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 68,5 MWh.


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

Katilinė Nr.1

0

0

0

0

0

1000

1900

2160

2800

2500

2200

1350

Katilinė Nr.3

0

0

0

0

0

40

60

90

108

100

90

60

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Spalio mėnuo

2022 m.  spalio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2022 m spalio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

4,28

Katilinė Nr.3

10,05


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

Katilinė Nr.1

1000

1900

2160

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

Katilinė Nr.3

40

60

90

108

100

90

60

0

0

0

0

0


Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 spalis

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Lapkričio mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

Katilinė Nr.1

1900

2160

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

Katilinė Nr.3

60

90

108

100

90

60

0

0

0

0

0

40

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 lapkritis

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2022 m. spalio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 715,8 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 21,0 MWh.


2022 m.  gruodžio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos  

Katinės

2022 m gruodžio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

4,85

Katilinė Nr.3

10,05

Gruodžio mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,458 tūkst. MWh. 

Katinės

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

Katilinė Nr.1

2160

2800

2500

2200

1350

0

0

0

0

0

1000

1900

Katilinė Nr.3

90

108

100

90

60

0

0

0

0

0

40

60

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2022 gruodis

2023 sausis

2023 vasaris

2023 kovas

2023 balandis

2023 gegužė

2023 birželis

2023 liepa

2023 rugpjūtis

2023

 rugsėjis

2023 spalis

2023 lapkritis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2022 m. lapkričio mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1688,8 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 52,9 MWh.

2023 m.  sausio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2023 m sausio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

3,90

Katilinė Nr.3

10,63

2021 metai:

Sausio mėnuo

2021m.  sausio  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2021 m sausio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,24

Katilinė Nr.3

2,81

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

Katilinė Nr.1

2900

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

Katilinė Nr.3

120

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

90

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

 

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2020 m. lapkričio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1495,8 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 41,7  
Vasario mėnuo

 2021m.  vasario  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2021 m sausio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,29

Katilinė Nr.3

2,68


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2020 m. gruodžio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 2176,1 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 80,4  


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

Katilinė Nr.1

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

Katilinė Nr.3

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

 

 Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Kovo mėnuo

 Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2021 m. sausio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 2480,77 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 96,178  

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

Katilinė Nr.1

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

2400

Katilinė Nr.3

90

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

110

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės


2021m.  kovo  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2021 m sausio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,28

Katilinė Nr.3

2,42

Balandžio mėnuo

 2021m.  balandžio  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2021 m balandžio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,57

Katilinė Nr.3

2,77

Informacija apie praėjusio mėnesio faktini šilumos poreiki

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2021 m. vasario mėnesį realizuotas šilumos kiekis:
1. Katilinėje Nr.1– 2412,78 MWh;
2. Katilinėje Nr. 3 – 94,61 MWh.


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

Katilinė Nr.1

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

2400

2250

Katilinė Nr.3

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

110

90

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Gegužės mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

Katilinė Nr.1

50

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

2400

2200

1350

Katilinė Nr.3

5

0

0

0

0

45

70

90

120

110

90

60

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2021 m. kovo  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1942,87 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 76,48  


2021m.  gegužės mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2021 m gegužės mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,44

Katilinė Nr.3

2,43

Spalio mėnuo

2021m.  spalio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2021 m spalio

mėnesiui

ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,47

Katilinė Nr.3

3,01


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

Katilinė Nr.1

1100

1900

2320

2900

2400

2200

1350

50

0

0

0

0

Katilinė Nr.3

45

70

90

120

110

90

60

5

0

0

0

0


Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 spalis

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Lapkričio mėnuo

2021m.  lapkričio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2021 m lapkričio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,45

Katilinė Nr.3

3,34


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

Katilinė Nr.1

1900

2320

2900

2400

2200

1350

50

0

0

0

0

1100

Katilinė Nr.3

70

90

120

110

90

60

5

0

0

0

0

45

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 lapkritis

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Gruodžio mėnuo

2021m.  gruodžio mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2021 m gruodžio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,84

Katilinė Nr.3

3,51

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

 UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2021 m. spalio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1087,61 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 30,79  

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis MWh

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

Katilinė Nr.1

2320

2900

2400

2200

1350

50

0

0

0

0

1100

1900

Katilinė Nr.3

90

120

110

90

60

5

0

0

0

0

45

70

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2021 gruodis

2022 sausis

2022 vasaris

2022 kovas

2022 balandis

2022 gegužė

2022 birželis

2022 liepa

2022 rugpjūtis

2022

 rugsėjis

2022 spalis

2022 lapkritis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

Granulės

Granulės

2020 metai:

Vasario mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

Katilinė Nr.1

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

Katilinė Nr.3

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

 

 Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

 Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2019 m. gruodžio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1919,3 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 55,5 


2020 m.  vasario  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m vasario mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,58

Katilinė Nr.3

3,45

Sausio mėnuo

 Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2019 gruodis

2020 sausis

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

Katilinė Nr.1

2320

2900

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

Katilinė Nr.3

90

120

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2019 gruodis

2020 sausis

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės


2020 m.  sausio  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m sausio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,58

Katilinė Nr.3

3,52


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2019 m. lapkričio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1620,243 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 47,07  

UAB ,,Skuodo šiluma“ metinis fiksuotas vidutinis galios poreikis –3,402 MW

2018 metų metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje – 7,134 M

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2020 m. spalio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 717,3 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 19,4  

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

Katilinė Nr.1

2320

2900

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

Katilinė Nr.3

90

120

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

2021 lapkritis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

2018 m paros vid. Poreikis –3,631 MWh

Balandžio mėnuo

 2020 m.  balandžio  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m balandžio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,29

Katilinė Nr.3

3,25


Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2020 m. vasario  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1819,995 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 63,865  


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

Katilinė Nr.1

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

2400

2250

Katilinė Nr.3

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

110

90

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

Katilinė Nr.1

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Gegužės mėnuo

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

 UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2020 m. kovo  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

 1. Katilinėje Nr.1– 1796,593 MWh;
 2. Katilinėje Nr. 3 – 64,072  

2020 m.  gegužės  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m gegužės mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,28

Katilinė Nr.3

3,03

 

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

Katilinė Nr.1

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

2400

2250

1350

Katilinė Nr.3

0

0

0

0

0

45

75

90

120

110

90

60

 

 

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

Katilinė Nr.1

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Lapkričio mėnuo

2020 m.  lapkričio  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Katinės

2020 m lapkričio mėnesiui, ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,11

Katilinė Nr.3

2,67


Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

Katilinė Nr.1

1900

2320

2900

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

Katilinė Nr.3

75

90

120

110

90

60

0

0

0

0

0

45

 

Naudojamo  kuro struktūra

Katinės

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

2021 kovas

2021 balandis

2021 gegužė

2021 birželis

2021 liepa

2021 rugpjūtis

2021

 rugsėjis

2021 spalis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Gruodžio mėnuo

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

Informacija už 2020 metus

 Katilinė Nr. 1 Šatrijos g. 3b

Galia

Metai

 

2018

2019                                    2020

 

3,100

3,112                                 2,481

 

 

5,280

6,040                                        5,01

 


Katilinė Nr. 3 Šaulių g. 30a

Galia

Metai

 

2018

2019                      2020

 

0,125

0,118                        0,088

 

 

0,265

0,217                        0,198