Skolų išieškojimo tvarka

Paskelbta: 2018-03-14 Atnaujinta: 2018-04-22

Dėl informavimo apie skolas, skolų už suvartotą šilumos energiją atidėjimo bei išieškojimo vartotojams tvarkos
Patvirtinta UAB „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2017-03-22 įsakymu Nr. V1-12