Informacija apie sudarytas komisijas

2020 m. sausio 7 d.   UAB „Skuodo šiluma“ direktoriaus įsakymu V1-3 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija:

  • Kostas Sodis, vyriausiasis inžinierius–pirmininkas,
  • Stasys Gutautas, direktorius–narys,
  • Giedrė Budrikienė, vyriausioji finansininkė–narys,
  • Viliutė Mockuvienė, ekonomistė–narė,
  • Viktorija Jucienė, administratorė–narė.