Informacija apie sudarytas komisijas

2023 m. balandžio 21 d. UAB „Skuodo šiluma“ l. e. direktoriaus įsakymu V1-10 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija:

  • Kostas Sodis, vyriausiasis inžinierius–pirmininkas,
  • Giedrė Budrikienė, vyriausioji finansininkė–narys,
  • Viliutė Mockuvienė, ekonomistė–narė,
  • Viktorija Jucienė, administratorė–narė.