Šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose – ką vertėtų žinoti?

Paskelbta: 2019-02-06 Atnaujinta: 2020-02-06

Nuo ko priklauso pastate suvartotas šilumos kiekis (MWh) ir kaip jis apskaitomas?

Visas pastate per atsiskaitomąjį laikotarpį (mėnesį) suvartotas šilumos energijos kiekis nustatomas šilumos punkte įrengtais įvadiniais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais. Vėliau šis šilumos energijos kiekis pagal šilumos paskirstymo metoduose įtvirtintas taisykles paskirstomas visiems pastato šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams.

Daugiau ir išsamesnės informacijos rasite  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos brošiūroje: