Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ teikiamų paslaugų klientams, administruojamus daugiabučius namus, kainos

Paskelbta: 2024-06-28 Atnaujinta: 2024-06-28

 

Eil. Nr.

 

Darbo kodas

 

 

Darbų ir išlaidų aprašymas

 

Mato

vnt.

 

 

Kiekis

Kaina  EUR, be PVM

Vieneto kaina

 

1. ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REMONTAS

 

  1.1

R17-99

Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg

vnt

1.0

36.30

  1.2

R17-100

Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė daugiau 80 kg

vnt

1.0

45.98

1.3

R17-102

Prijungimas papildomos radiatoriaus sekcijos

vnt

1.0

32.67

1.4

R17-103

Prijungiant prie radiatoriaus daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-102 normatyvo pridėti

vnt

1.0

4.84

1.5

R17-110

Radiatorių kamščių keitimas

vnt

1.0

3.45

1.6

R17-112

Kronšteinų šildymo prietaisams įtvirtinimas, išgręžiant skyles ir įtvirtinant kronšteinus

vnt

1.0

3.87

1.7

R17-113

Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus

vnt

1.0

4,89

1.8

 

Pastato karšto vandens vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas

vnt

1.0

11,57

1.9

 

Pastato šildymo  vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas

vnt

1.0

16.28

1.10

 

Pastato karšto vandens pilnos sistemos nudrenavimas ir užpildymas

vnt

1.0

29.75

1.12

R17-116

Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens

vnt

1.0

3.07

1.13

R17-117

Centrinio šildymo sistemos hidraulinis išbandymas be praplovimo, ruošiant sistemą šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 5 tūkst.m3

t. m3

1.0

183.68

1.14

R17-121

Greitaeigių iki 100 mm skersmens boilerių hidraulinis išbandymas

vnt

1.0

153.48

1.15

R17-127

Šiluminio mazgo debito reguliatoriaus remontas

vnt

1.0

86.97

1.16

R17-133

Vienlaipsninio siurblio pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm

vnt

1.0

139.41

1.17

R17-139

Manometro pakeitimas

vnt

1.0

8.64

1.18

R17-140

Termometro pakeitimas

vnt

1.0

7.54

1.19

F18-10-3

Iki 25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose

vnt

1.0

40.93

1.20

R63P-2101

Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas, kai pastatai iki 5 aukštų

m

1.0

18.85

1.21

R63P-2106

Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas

vnt

1.0

66.51

1.22

R63P-2204

Karštojo ir šaltojo vandens nuskaitymo skaitiklių keitimas (skaitikliai tiesioginio nuskaitymo)

vnt

1.0

15.35

1.23

R63P-2301

Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm

kompl.

1.0

11.64

1.24

R63P-2301

Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

kompl.

1.0

11.64

1.25

R61P-2610-1

Karšto vandens skaitiklių keitimas, plombavimas pagal savininko prašymą

1 vnt

1.0

10.23

1.26

R61P-2646

Karšto vandens skaitiklio plombos pakeitimas (nuėmimas arba uždėjimas)

1 vnt

1.0

1.28

 

2. ŠILUMOS PUNKTŲ, BOILERIŲ, ŠILUMOS PRIETAISŲ REMONTO DARBAI

 

2.1

F18-3-1

Šilumos punkto įrengimas, montuojant 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį

kompl.

1.0

358,12

2.2

F18-11-1

Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas

kW

1.0

23,02

2.3

F18-11-2

Nuo 1,01 iki  2 kW galingumo radiatorių keitimas

kW

1.0

19,44

2.4

F18-11-3

Daugiau kaip 2,01 kW galingumo radiatorių keitimas

kW

1.0

14,71

2.5

N18-179

25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius

vnt

1.0

8.97

2.6

N18-182

Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius

vnt

1.0

12.06

2.7

N18-184

Iki 32 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius

vnt

1.0

11.91

2.8

N18-186

Iki 50 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius

vnt

1.0

16.18

2.9

N18-187

Iki 50 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus

vnt

1.0

42,25

2.10

N18-192

Iki 50 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus 

vnt

1.0

52,81

2.11

N18-188

80 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus 

vnt

1.0

58,84

2.12

N18-193

80 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus 

vnt

1.0

72,42

2.13

R63P-1201

Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas

vnt

1.0

80,58

2.14

R63P-1202

Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas

vnt

1.0

56,28

2.15

R63P-1203

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

vnt

1.0

20,72

2.16

R63P-2303

Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm

kompl.

1.0

14,45

2.17

R63P-2303

Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

kompl.

1.0

24,30

2.18

R63P-2304

Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm

kompl.

1.0

15.48

2.19

R63P-2304

Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

kompl.

1.0

21.49

2.20

R63P-2305

Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm

vnt

1.0

8,83

2.21

R63P-2305

Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

vnt

1.0

13,94

2.22

R63P-2602

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas

(vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai, rankinio valdymo – reguliavimo vožtuvai )

vnt

1.0

5,76

2.23

R63P-2603

Termostatinių vožtuvų ir apvadų susiaurinimų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose

kompl.

1.0

18,16

2.24

R63P-2604

Termostat. vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbul. srauto ribotuvų montavimas esam. vienvamzdės šild. sistemos radiatorių apv.

kompl.

1.0

25,45

2.25

R63P-2701

Šildymo radiatorių pakeitimas 300 – 450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.)

vnt

1.0

17,91

2.26

R63P-2703

Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.)

vnt

1.0

21,10

2.27

R63P-2703

Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.)

vnt

1.0

25,58

2.28

R63P-2703

Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.)

vnt

1.0

33,25

2.29

R63P-2707

Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 10 m3iki 20 m3

t. m3

1.0

53,47

2.30

R63P-2707

Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 20 m3

t. m3

1.0

46,61

2.31

R63P-3104

Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg

vnt

1.0

8,32

2.32

R63P-3202

Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 25 mm (mova) 

vnt

1.0

3,07

2.33

R63P-3202

Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 32 mm (mova) 

vnt

1.0

4,35

2.34

R63P-3203

Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm (flanšas) 

vnt

1.0

6,65

2.35

R63P-3203

Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm (flanšas) 

vnt

1.0

8,70

2.36

R63P-3203

Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 80 mm (flanšas) 

vnt

1.0

11,77

2.37

R63P-3204

Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 32 mm

vnt

1.0

2,51

2.38

R63P-3204

Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 40 – 50 mm

vnt

1.0

3,11

2.39

R63P-3204

Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm

vnt

1.0

3,70

2.40

R63P-3301

Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki  25 mm

vnt

1.0

5,58

2.41

R63P-3301

Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

vnt

1.0

9,34

2.42

R63P-3302

Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo  iki 25 mm

vnt

1.0

5,88

2.43

R63P-3302

Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

vnt

1.0

9,34

2.44

R63P-3303

Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm

vnt

1.0

12,15

2.45

R63P-3303

Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 65 mm

vnt

1.0

14,07

2.46

R63P-3305

Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams)

vnt

1.0

2,56

2.47

R63P-3305

Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)

vnt

1.0

2,81

2.48

R63P-3306

Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm

vnt

1.0

4,73

2.49

R63P-3306

Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50 mm

vnt

1.0

6,65

2.50

R63P-3307

Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas

vnt

1.0

1,41

2.51

R63P-3401

Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans. ventiliais (tiek. ir grįžt. lin.), kai sistema vienvamzdė

vnt

1.0

3,58

2.52

R63P-3401

Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.), kai sistema dvivamzdė

vnt

1.0

5,76

2.53

R63P-3402

Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)

vnt

1.0

1,02

2.54

R63P-3403

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm

m

1.0

4,44

2.55

R63P-3403

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 – 100 mm

m

1.0

6,15

2.56

N18-124

Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant  sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 25 mm

vnt

1.0

25,65

2.57

R17-149

Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 25mm

 

vnt

1.0

14,58

 

3. ELEKTROS  ĮRANGOS REMONTAS

 

3.1

R63P-0102

Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW

vnt

1.0

75,46

3.2

R63P-0103

24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose

vnt

1.0

69,07

3.3

R63P-0104

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius

but.

1.0

58,83

3.4

R33-161

Iki 100A automatinių jungiklių keitimas

vnt

1.0

6,40

3.5

R63P-0111

Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas, kai pastatų aukštų skaičius  5 vnt

laipt.

narv.

1.0

354,92

3.6

R63P-0112

Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvas)

vnt

1.0

39,44

3.7

R63P-0113

Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas (aukštų 9 vnt)

laipt.

narv.

1.0

332,21

3.7

R63P-0141

Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas)

vnt

1.0

37,09

3.8

R61P-2702

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose

100 vnt

1.0

96,82

3.9

R61P-2703

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas el. kirtikliu mūro sienose 

100 vnt

1.0

106,78

3.10

R61P-2704

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose 

100 m

1.0

335,74

3.11

R61P-2705

Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI kanalai)

100 m

1.0

273,46

3.12

R61P-2705

Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2)

100 m

1.0

372,60

3.13

R61P-2705

Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2)

100 m

1.0

397,44

3.14

R61P-2705

Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 60 cm2)

100 m

1.0

422,28

3.15

R61P-2707

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose

100 m

1.0

89,63

3.16

R61P-2707

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)

100 m

1.0

197,23

3.17

R61P-2707

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis

100 m

1.0

125,48

3.18

R61P-2708

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose

100 m

1.0

175,10

3.19

R61P-2708

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose

100 m

1.0

268,01

3.20

R61P-2708

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis

100 m

1.0

244,79

3.21

R61P-2709

Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)

vnt

1.0

2,32

3.22

R61P-2710

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)

vnt

1.0

3,04

3.23

R61P-2710

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)

vnt

1.0

3,04

3.24

R61P-2710

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių –kištukinių lizdų blokai)

vnt

1.0

5,54

3.25

R61P-2712

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (lempų lizdai)

vnt

1.0

5,62

3.26

R61P-2712

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (jungikliai)

vnt

1.0

4,55

3.27

R61P-2712

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai)

vnt

1.0

4,55

3.28

R61P-2713

Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai)

vnt

1.0

8,13

3.29

R61P-2713

Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai)

vnt

1.0

9,80

3.30

R61P-2714

Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant atvirai armatūrai

vnt

1.0

1,03

3.31

R61P-2714

Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai

vnt

1.0

1,48

3.32

R61P-2715

Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais

vnt

1.0

5,24

3.33

R61P-2716

Optinių jutiklių laiptinėse keitimas, tvirtinant medsraigčiais

vnt

1.0

6,78

3.34

D1-374-2

Kabelio izoliacijos varžos matavimas

vnt

1.0

16,04

3.35

D1-374-1

Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)

vnt

1.0

23,17

3.36

R33-98

Įžeminimo kontūro varžos matavimas

vnt

1.0

26,09

3.37

D1-397

Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)

vnt

1.0

8,91

3.38

D1-382

Grandinės "fazė – nulis" tariamosios varžos matavimas

grandinė

1.0

17,82

3.39

R61P-2718

Įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)

10 vnt

1.0

2,19

3.40

R61P-2719

Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas)

vnt

1.0

0,32

3.41

D1-372

El. gedimo vietų nustatymas

val

1.0

68,55

 

4. ŠALTO VANDENS SISTEMOS REMONTAS

 

4.1

R19-24

Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm

vnt

1.0

11,13

4.2

R19-25

Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm

vnt

1.0

13,05

4.3

R19-26

Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm

vnt

1.0

16,88

4.4

R17-51

Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus

vnt

1.0

41,11

4.5

R19-28-1

Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm

vnt

1.0

24,30

4.6

R19-28-3

Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm

vnt

1.0

40,93

4.7

R19-21

Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm

vnt

1.0

8,57

4.8

N26-262

Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais

100 m

1.0

169,21

4.9

N26-213

Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm

m3

1.0

193,86

 

5. BUITINIO NUOTAKYNO SISTEMOS REMONTAS

 

5.1

R61P-2640

Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu

m

1.0

2,51

5.2

R61P-2640

Pastato nuotakyno vamzdyno valymas su spec. prietaisais

m

1.0

2,28

 

6. PLOKŠČIŲJŲ IR ŠLAITINIŲ STOGŲ REMONTAS

 

6.1

R61P-2213

Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (viensluoksnę prilydant) 

m2

1.0

2,96

6.2

R61P-2213

Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (dvisluoksnę prilydant)

m2

1.0

5,70

6.3

R61P-3108

Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo)

m2

1.0

4,07

6.4

R61P-3108

Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogo) 

m2

1.0

5,84

6.5

R61P-2214

Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas) 

m2

1.0

3,30

6.6

R61P-2215

Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, padengiant bitumine mastika

m2

1.0

1,04

6.7

R61P-2252

Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas

vnt

1.0

4,56

6.8

R61P-2253

Stogo liuko remontas

vnt

1.0

20,5

 

7. LAIPTINIŲ VALYMAS, VĖLIAVOS, GATVIŲ PAVADINIMAI

 

7. 1

R61P-2803

Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės

vnt

1.0

1,71

7.2

R61P-2803

Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės

vnt

1.0

2,05

7.3

R61P-2804

Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės

vnt

1.0

1,71

7.4

R61P-2804

Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės

vnt

1.0

4,10

7.5

R61P-2805

Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės

vnt

1.0

2,73

7.6

R61P-2805

Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės

vnt

1.0

6,38

7.7

R61P-2806

Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės

vnt

1.0

2,73

7.8

R61P-2806

Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės

vnt

1.0

6,38

7.9

R61P-2807

Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (medinių konstrukcijų)

vnt

1.0

2,88

7.10

R61P-2807

Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (mūrinių, betoninių konstrukcijų)

vnt

1.0

10,36

7.11

R61P-2808

Skelbimų lentos montavimas

vnt

1.0

1,82

7.16

R23-5

Pašto dėžučių pakabinimas

vnt

1.0

9,34

 

8. KITI DARBAI

 

8.1

 

Pramoninių svarstyklių, pasisvėrimo paslauga.

vnt.

1

12

8.2

 

Oras/Oras šildymo katilo pajungimas prie šildymo sistemos

vnt.

1

120,00

8.4

 

Oras/Vanduo šildymo katilo pajungimas prie šildymo sistemos

vnt.

1

200,00

8.5

 

Termofikato papildymas vamzdynuose.

m3

1

35,00

8.6

R61P-0218

Aukštos žolės pjovimas

100m2

1

6,00

8.7

R28P-0418

Žolės pjovimas benzinine rankine žoliapjove

100m2

1

8,05

8.8

 

Žolės pjovimas mechanizuotai (ratinė žolepjovė)

100m2

1

4,00

8.9

R9-31

Laiptinių turėklų-laikiklių remontas (suvirinimo darbai + medžiagos)

M

1

12,00

8.10

R33-302

Metalo aikštelių laiptų turėklų prie skirstyklų pakeitimas

M

1

24,42

 

9. DARBUOTOJŲ ĮKAINIAI

 

9.1

 

Šaltkalvis remontininkas  nuo 7.30 iki 16.30 val.

val.

1

18,01

po darbo val. (po 16.30 val.)

val.

1

27,02

poilsio ir švenčių dienomis

val.

1

36,02

9.2

 

Suvirintojas  nuo 7.30 iki 16.30 val.

val.

1

18,01

 

 

po darbo val. (po 16.30 val.)

val.

1

27,02

 

 

poilsio ir švenčių dienomis

val.

1

36,02

9.3

 

Elektrikas nuo 7.30 iki 16.30 val.

val.

1

18,01

 

 

po darbo val. (po 16.30 val.)

val.

1

27,02

 

 

poilsio ir švenčių dienomis

val.

1

36,02

9.4

 

Kuro vadybininkas – laborantas/valytojas (svarstyklėms)  nuo 7.30 iki 16.30 val.

val.

1

17,30

 

 

(svarstyklėms)  po darbo val. (po 16.30 val. iki  pvz. 21.00 val.)

val.

1

25,95

 

10. TRANSPORTO IR MECHANIZMŲ NUOMA

 

 

 

Nuomojamo transporto rūšis

 

 

Eur/ su PVM 

10.1

 

Lengvieji automobiliai

Eur/km

 1

0.29

10.2

 

Automobiliai iki 3,5 t

Eur/km

 1

0.43

10.3

 

Darbas teleskopiniu krautuvu

Eur/h

 1

47.79

 

 

 

Eur/h    1-5 d.

 1

43.29

Eur/h

virš 6 d.

 

39.52

 

 

10.4

 

 

 

Benzininis generatorius trifazis (8,0 kW; ~400 V) be pristatymo

 

 

 

Eur/d

 1

1.19

Eur/d

1-5 d.

 

1.08

Eur/d

virš 6 d.

 

0.98