Informacija apie vadovą

Paskelbta: 2018-03-15 Atnaujinta: 2020-10-27

STASYS GUTAUTAS

Gimė 1967 m. birželio 4 d. Narvydžių k., Skuodo rajone.
2004 m. įgijo elektros inžinieriaus specialybę;
2016 m. įgijo verslo vadybos specialybę;
1990 – 2017 m. laikotarpiu dirbo įvairiose pareigose nuo eilinio darbuotojo iki regiono vadovo;
Nuo 2017 m. vasario 01 d. – iki šiol yra UAB „Skuodo šiluma” direktorius.

Išsilavinimas

2016 m. įgytas aukštasis išsilavinimas. Specialybė - Vadyba. 
2004 m. įgytas aukštasis išsilavinimas. Inžinieriaus kvalifikacija (studijų kryptis – elektros ir automatikos įrenginiai,
specializacija – vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai). 
2001 m. įgytas aukštesnysis išsilavinimas. Elektros ir automatikos jaunesniojo inžinieriaus kvalifikacija. 
1982 m. įgytas vidurinis Skuodo antra vidurinė mokykla.

Kursai ir seminarai

2016 m. - „Komandos formavimo patyriminiai mokymai“;
2016 m. - „Strateginiai tikslai, vieninga organizacijos kultūra ir vadovų komanda“;
2016 m. - Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programa;
2015 m. - „Asmuo atsakingas už elektros ūkį“;
2014 m. - 2015 „Lietuvos energijos“ įmonių grupės vidurinio lygmens vadovų forumas.
Išklausytos temos: „Aš vadovas“; „Pokyčių valdymas“; „Įtraukiančios kultūros formavimas“;
Vadovas – komunikatorius“; „Vadovavimas komandai“; „Mentorystė – lyderystė“.
2014 m. - „Vadovo emocinis intelektas ir darbuotojų motyvavimas: individualus darbas su darbuotojais“;
2013 m. - „Vadovo emocinis intelektas ir darbuotojų motyvavimas: individualus darbas su darbuotojais“;
2012 m. - „Ugdančioji lyderystė“;
2011 m. - „Vadovų atsakomybė didinant papildomų paslaugų pardavimą“;
2010 m. - „Pokyčių valdymas“;
2010 m. - „Efektyvaus instruktavimo formulė“(Coaching‘as);
2008 m. - „Emocinis intelektas“;
2008 m. - „Efektyvaus vadovavimo formulė“;
2008 m. - „Tarnybinio protokolo etiketas“;
2007 m. - „Dalykinis bendravimas: viešo pasisakymo įgūdžiai“;
2007 m. - „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai perkančiosios organizacijos veikloje“;
2007 m. - Elektros, dujų ir karšto vandens tiekimas E40 – darbų saugos pažymėjimas.
2007 m. - Asmuo atsakingas už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį;
2007 m. - Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras;
2007 m. - „Kompiuterinio raštingumo ugdymas vakarų Lietuvoje“;
2004 m. - „Elektroninio daugiafunkcinio el. skaitiklio EPQS parametravimo ir eksploatavimo“;
1997 m. - Energetikų mokymo centras, įgyta elektriko kvalifikacija.

Darbo patirtis

2017 m. vasario 1 d. – iki šiol UAB „Skuodo šiluma“ direktorius;
2015 – 2017  AB „ESO“ Klaipėdos regiono apskaitų eksploatavimo vadovas;
2014 – 2015 AB „LESTO“ Klaipėdos II elektros apskaitų grupės vadovas;
2012 – 2014 AB „LESTO“ Plungės – Skuodo klientų aptarnavimo centro vadovas;
2011 – 2012 AB „LESTO“ Skuodo klientų aptarnavimo centro vadovas;
2007 – 2011 AB „VST“ Viršininko pavaduotojas tiekimui (Klaipėdos miesto skyrius);
2006 – 2007 SĮ „Skuodo šiluma“ Inžinierius – energetikas;
2004 – 2006 AB „VST“ Vyresn. inspektorius (Skuodo skyrius);
2002 – 2004 AB „VST“ Inspektorius (Klaipėdos ET, Skuodo skyrius);
1999 – 2002 AB „Lietuvos energija“ Elektros apsk. kontrolės elektromonteris (Klaipėdos ET, Skuodo skyrius);
1992 – 1999 Klaipėdos ET, Skuodo sk. OIB elektromonteris;
1990 – 1992 Klaipėdos ET, Skuodo sk. STE elektromonteris.

Stasys Gutautas

UAB „Skuodo šiluma” direktorius